փակիր գրադարանի այս բաժինը Գրիգոր Արշարունի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն ընթերցւածոցն Կիւրղի Երուսաղէմացւոյ