փակիր գրադարանի այս բաժինը Գրիգոր Խալդարեանց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք որ կոչի շաւիղ լեզուագիտութեան: Հայ-ռուսերեն բառարան