փակիր գրադարանի այս բաժինը Գրիգոր Նարեկացի
Դիտել փաստաթուղթը Բանք աղօթից
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1701-1702)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1726)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1736)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1755)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1763)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1782)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1789)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1789-1790)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1790)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1795)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից: Հտ. 1 (1774)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Երգոց երգոյն Սողովմոնի
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողինաց ճառից: Հտ. 2 (1774)