փակիր գրադարանի այս բաժինը Եզնիկ Կողբացի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք ընդդիմութեանց