փակիր գրադարանի այս բաժինը Եղիշէ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանանց (1764)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանանց (1787)