փակիր գրադարանի այս բաժինը Երեմիա Մեղրեցի
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք հայոց (1698)
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք հայոց (1728)