փակիր գրադարանի այս բաժինը Եփրեմ Խուրի Ասորի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1741)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1747, առանց տպարանի)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1767)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1779)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1788)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1793-1795)
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս ապաշխարութեան