փակիր գրադարանի այս բաժինը Էմմանուէլ Թեսաւրոս
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստասիրութիւն բարոյական