փակիր գրադարանի այս բաժինը Թովմա Ագուլեցի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Թովմայի Առաքելոյն