փակիր գրադարանի այս բաժինը Թօմա Ակուինացի
Դիտել փաստաթուղթը Էֆիմէրտէ (1748)
Դիտել փաստաթուղթը Խոստովանարան