փակիր գրադարանի այս բաժինը Իգնատիոս Աստուծազգեաց
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթք