փակիր գրադարանի այս բաժինը Լաւրենտիոս Սկուպոլի
Դիտել փաստաթուղթը Հոգեւորական պատերազմ