փակիր գրադարանի այս բաժինը Կարապետ Գրիչ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն գրքոյս Շնորհալւոյն Սարգսի