փակիր գրադարանի այս բաժինը Ղազար Ջահկեցի
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաղերս (1786)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաղերս (1792)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաղերս (1793)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1742-1744)
Դիտել փաստաթուղթը Դրախտ ցանկալի
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան (1737)
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան (1744)