փակիր գրադարանի այս բաժինը Ղազար Փարպեցի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1793)