փակիր գրադարանի այս բաժինը Ղուկաս Ինճիճեան
Դիտել փաստաթուղթը Ամարանոց Բիւզանդեան։ Չափածո
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն (1791)