փակիր գրադարանի այս բաժինը Մինաս Գասպարեանց
Դիտել փաստաթուղթը Գործ համարողական արհեստին