փակիր գրադարանի այս բաժինը Մինաս Համդեցի
Դիտել փաստաթուղթը Ազգաբանութիւն թագաւորացն Հայոց