փակիր գրադարանի այս բաժինը Միքայէլ Չամչեանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց: Հտ. 1 (1784)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց: Հտ. 2 (1785)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց: Հտ. 3 (1786)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի