փակիր գրադարանի այս բաժինը Մկրտիչ Աւգերեան
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղիկ վարուց սրբոց