փակիր գրադարանի այս բաժինը Յակոբ Նալեան
Դիտել փաստաթուղթը Գանձարան ծանուցմանց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1760)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մեկնութեան աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Զէն հոգեւոր (1757)
Դիտել փաստաթուղթը Զէն հոգեւոր (1787)
Դիտել փաստաթուղթը Հոգեշահ (1746)
Դիտել փաստաթուղթը Հոգեշահ (1794)
Դիտել փաստաթուղթը Ճրագ ճշմարտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Վէմ հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական ուսանելի (1737)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական ուսանելի։ Աշխարհաբար (1747)