փակիր գրադարանի այս բաժինը 1732
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1732)
Դիտել փաստաթուղթը Խոկումն քրիստոնէական (1732)
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշոց (1732)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն:- Տաղարան (1732)