փակիր գրադարանի այս բաժինը 1735
Դիտել փաստաթուղթը Ազգաբանութիւն թագաւորացն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Դրախտ ցանկալի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Ղուկասու (1735)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1735)