փակիր գրադարանի այս բաժինը 1738
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք ոսկեղէն եւ թուղթք քաղցրալուրք
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութեան գիրք եւ տաղարան (1738)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1738)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1738)