փակիր գրադարանի այս բաժինը 1747
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1747)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1747, առանց տպարանի)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու գիրք:- Ներբողեանք
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական ուսանելի։ Աշխարհաբար (1747)