փակիր գրադարանի այս բաժինը 1752
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք գաւազան տալոյ աշակերտացն։ -Կանոն ծայրագոյն իշխանութիւն տալոյ վարդապետացն
Դիտել փաստաթուղթը Գրգուկ եռամասնեայ
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Էֆիմէրտէ (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ ընդդէմ Թէոփիստեայ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1752, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1752, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Ձեռնադրութեան գիրք (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան (1752)
Դիտել փաստաթուղթը Օրինակք բարեւագրաց (1752)