փակիր գրադարանի այս բաժինը 1753
Դիտել փաստաթուղթը Դժոխք բացեալ
Դիտել փաստաթուղթը Խոկումն վարուց
Դիտել փաստաթուղթը Ձայն Քրիստոսի եւ հաւատացեալ հոգւոյն
Դիտել փաստաթուղթը Ցանկ Գիրք Նոր Կտակարանին