փակիր գրադարանի այս բաժինը 1756
Դիտել փաստաթուղթը Ծանուցումն առ համամիտ եւ բանասէր սրբազանից հարցդ՝ եւ եղբարցդ՝ համայնից
Դիտել փաստաթուղթը Հակաճառութիւն ընդդէմ երկաբնակաց
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք
Դիտել փաստաթուղթը Ճրագ ճշմարտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1756)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1756)