փակիր գրադարանի այս բաժինը 1763
Դիտել փաստաթուղթը Բանք աղօթից
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1763)