փակիր գրադարանի այս բաժինը 1767-1768
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Երուսաղէմի (1767-1768)