փակիր գրադարանի այս բաժինը 1768
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1768)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Սրբուհւոյ կուսին Մարիամու Աստուածածնին (1768)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամամատոյց յաղագս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին եպիսկոպոսի (1768)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1768)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան փոքրիկ (1768)