փակիր գրադարանի այս բաժինը 1774-1775
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց։ Հտ. 1-2 (1774-1775)