փակիր գրադարանի այս բաժինը 1775
Դիտել փաստաթուղթը Խորհուրդ աստուածապաշտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հանգամանք ուխտելոյ զչորս եկեղեցիս Հռովմայ
Դիտել փաստաթուղթը Հիւսեակ բարեբանութեանց սրբոյ աստուածածնին
Դիտել փաստաթուղթը Ճարտասանութիւն (1775)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1775)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1776