փակիր գրադարանի այս բաժինը 1776
Դիտել փաստաթուղթը Յորդորակ առ պաշտօնասիրութիւն սրբոյ աստուածածնի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան (1776)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1776)