փակիր գրադարանի այս բաժինը 1778
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց Հայաստանեայց: Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1778)