փակիր գրադարանի այս բաժինը 1782
Դիտել փաստաթուղթը Ակն լուսատու: Հայատառ թուրքերեն
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1782)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն քրիստոնէական (1782)
Դիտել փաստաթուղթը Մշտնջենաւոր պարզատօմար
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Երուսաղէմի (1782)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1782)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց (1782)