փակիր գրադարանի այս բաժինը 1783
Դիտել փաստաթուղթը Ատենական վիճաբանութիւն:- Տաղարան
Դիտել փաստաթուղթը Էյի էօլիւմէ հազըր օլմաքըլըղըն օէշկուլ օլմասը իչին
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթք
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթք Զչինաց
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1783)
Դիտել փաստաթուղթը Հիմն ստուգութեան: Մաս 1 (1783)
Դիտել փաստաթուղթը Հիմն ստուգութեան: Մաս 2 (1783)
Դիտել փաստաթուղթը Հիմն ստուգութեան: Մաս 3 (1783)
Դիտել փաստաթուղթը Ճիհէննէմ աչըլմըշ: Հայատառ թուրքերեն
Դիտել փաստաթուղթը Մտածական աղօթք քիթապը: Հայատառ թուրքերեն
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Խաչ Եօլուն Զիարէթի
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ որ կոչի Նշաւակ