փակիր գրադարանի այս բաժինը 1786
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք (1786)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաղերս (1786)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան Ճաշու
Դիտել փաստաթուղթը Ափրիկէ։ Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Եւրոպիա։ Քարտեզ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1786, տպ. Հովհաննեսի և Պողոսի, 478 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1786, տպ. Հովհաննեսի և Պողոսի, 608 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1786, տպ. Ստեփանոս Պետրոսյանի)
Դիտել փաստաթուղթը Խրատք բարւոք քաղաքավարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մտածական աղօթք քիթապը։ Էնկիւրլիի տիրացու Եղիազարըն Թէրճիւմէսի
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս նմանօղ լինելոյ Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան (1786)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց: Հտ. 3 (1786)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1786, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1786, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Վէմ գայթակղութեան
Դիտել փաստաթուղթը Վիպասանութիւն Ամերիկոյ: Հտ. 2 (1786)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1786)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց: Երկրորդ հատոր (1786)
Դիտել փաստաթուղթը Օրինակք բարեւագրաց (1786)