փակիր գրադարանի այս բաժինը 1789-1790
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1789-1790)