փակիր գրադարանի այս բաժինը 1790
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց (1790)
Դիտել փաստաթուղթը Առակք:- Ոտանաւորք
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1790)
Դիտել փաստաթուղթը Զբօսարան հոգեւոր (1790)
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1790)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1790)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբք եւ հառաչանք
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կայսերն Փոնցիանոսի (1790)