փակիր գրադարանի այս բաժինը 1793-1795
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1793-1795)