փակիր գրադարանի այս բաժինը 1795
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1795)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1795)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն ժամակարգութեան (1795)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ԹԷլամաքի որդւոյ Յուլիսի: Երկու հատորով։ Հտ. 2 (1795)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան (1795)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1795)
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզ