փակիր գրադարանի այս բաժինը 1799
Դիտել փաստաթուղթը Ադամգիրք։ Չափածո (1799)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1799)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Ս. Պատարագին
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց (1799)