փակիր գրադարանի այս բաժինը 1662-1663
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1662-1663)