փակիր գրադարանի այս բաժինը 1666
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան եւ քրիստոնէական (1666)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1666)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն (1666)