փակիր գրադարանի այս բաժինը 1667
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1667)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1667)
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1667)
Դիտել փաստաթուղթը Վարդապետութիւն քրիստոնէական (1667)
Դիտել փաստաթուղթը Վարդապետութիւն քրիստոնէական ըստ Հայոց (1667)