փակիր գրադարանի այս բաժինը 1674
Դիտել փաստաթուղթը Զտութիւն հայկաբանութեան կամ քերականութիւն հայկական
Դիտել փաստաթուղթը Համահետեւումն Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն ճարտասանականի արհեստի
Դիտել փաստաթուղթը Ձեռբածութիւն յերկինս (1674)
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս ճշմարտութեան հաւատոյն քրիստոնէականի