փակիր գրադարանի այս բաժինը 1676
Դիտել փաստաթուղթը Գրգուկ կարեւոր հանապազորդեան
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց (1676)
Դիտել փաստաթուղթը Նուագարան Երանուհւոյ կուսին Մարիամու (1676)