փակիր գրադարանի այս բաժինը 1683
Դիտել փաստաթուղթը Ակն հոգեկան
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց:- Աղուէսագիրք:- Համառօտ վիպասանութիւն (1683)
Դիտել փաստաթուղթը Դաշանց թուղթ (1683)