փակիր գրադարանի այս բաժինը 1683-1684
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգեւոր (1683-1684)